Organisatie

Bij aanvang van schooljaar 2023-2024 heeft onze school 10 groepen.

Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is dan ongeveer 25.

Groep 1-2

In de drie kleutergroepen zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociaal-emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek.

Groep 3-8

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 hebben wij dit schooljaar niet alleen enkelvoudige groepen kunnen samen te stellen. Dit lukt niet altijd gezien het aantal jaargenoten in een groep. In zo'n geval zullen we een combinatiegroep samenstellen. Dit schooljaar is dat groep 3-4.  De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Vanaf groep 5 komen daar de zaakvakken structureel bij. 

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.