Ouderraad

Wie zijn wij?

                                                                                                                           

De Ouderraad (OR) bestaat uit 17 leden, waarvan 9 leden officieel gekozen zijn en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Alle enthousiaste leden hebben een onmisbare ondersteunende functie binnen onze school!! Iedere betrokken ouder/verzorger met een kind op basisschool KPO Klaverweide kan lid worden van de Ouderraad (OR).

 

Wat doen wij?

 

De OR heeft als doel de betrokkenheid van ouders op school en de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De OR richt zich hierbij met name op het organiseren van leuke activiteiten rondom het onderwijs welke in het teken staan van de missie van onze school, namelijk: actief, ontdekkend, vertrouwd en samenwerkend! Deze activiteiten worden in samenspraak met de leerkrachten georganiseerd. Denk hierbij aan; Sinterklaas, Kerstfeest, Carnaval, Paasviering, Sportdag, Koningsspelen, Avondvierdaagse, Schoolreis, etc.

 

Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd bestaande uit leden van de OR en van het team leerkrachten. De werkgroep werkt de plannen van de activiteit uit en begeleidt deze. Voor de uitvoering worden via de klassenouder vaak nog extra hulpouders ingeschakeld.

 

Ongeveer zes keer per jaar komt de OR samen om te vergaderen over lopende zaken. Daarnaast worden reeds afgelopen activiteiten geëvalueerd. Tijdens deze vergaderingen is ook steeds een afvaardiging van het team van leerkrachten aanwezig. Deze vergadermomenten zijn terug te vinden op de schoolkalender!

 

Naast het organiseren van activiteiten heeft de OR ook een signalerende taak. Eventuele signalen vanuit de ouders worden doorgegeven aan de directie en het team en – indien van toepassing – doorgespeeld naar de Medezeggingschapsraad (MR).  De MR heeft namelijk inspraak op het beleid van onze school.

 

Alle activiteiten die de OR organiseert worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage per kind per jaar. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze schoolgids. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse sponsors, die samen met de OR bijdragen aan een goede prijs/kwaliteitsverhouding van de diverse activiteiten of juist iets extra’s willen doen voor onze kinderen. Denk hierbij aan herkenbare kleding of extra tussendoortjes tijdens de activiteiten.

 

Wat willen wij van u?

 

Betrokkenheid is het aller belangrijkste! Bij verschillende activiteiten hebben wij uw ondersteuning hard nodig! Wilt u meer betrokken zijn bij uw kind(eren) of bij onze school? Of wilt u graag sponsoren? Of heeft u leuke ideeën voor de activiteiten die georganiseerd worden op onze school? Of wilt u juist uw handen uit de mouwen steken om te helpen? Wij maken graag gebruik van uw inbreng!

 

Stel uw vraag of geef uw ideeën door aan de OR, door een mail te sturen naar or@klaverweidekpo.nl of spreek één van de OR-leden aan. Wij horen graag van u!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterste rij van links naar rechts: Wendy Mens, Linda Rens, Denise Willemen, Marcel Schuilwerve, Eveline van Manen, Petra Bleijenberg (secretaris), Vicky Wagemakers (voorzitter) 

Middelste rij van links naar rechts:Valesca Boudens, Iris Bruins, Esther Peeters Cindy Heesbeen  

Voorste rij van links naar rechts: Joyce Hagenaars, Joost Bellemakers (penningmeester), Marscha Thiemen, Miranda van der Heide 

Niet op de foto: Boran Sek & Romana Fens