Alle groepen

Er zijn op dit moment geen berichten beschikbaar

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

 

Wat doet de leerlingenraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.


Waarom een Leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid van de leerlingen bij school wordt bevorderd.
  • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor schoolse zaken.
  • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
  • Leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Het kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd.
  • Het actief burgerschap wordt bevorderd.

 

Wie zitten in de leerlingenraad ?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8. Uit elke klas wordt 1 leerling gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

 

Hoe werkt de leerlingenraad ?

Deze groep komt 4-6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.

 

De verkiezingen:

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 organiseren zelf de verkiezingen. Kinderen die interesse hebben om plaats te nemen in de leerlingenraad geven dit aan en motiveren hun keuze aan de klas. De groepsleerkracht organiseert naar eigen inzicht de verkiezing. Het is mogelijk de leerlingen campagne te laten voeren en door middel van een officieel stembiljet de klas te laten stemmen. Het kind dat gekozen wordt vertegenwoordigt de groep. Ieder schooljaar vinden de verkiezingen opnieuw plaats aan het begin van het schooljaar. Zittende leden zijn herkiesbaar. Leerkrachten mogen niet deelnamen aan de stemming.

 

Vergaderfrequentie:

Eén keer per 6-8 weken komt de raad bij elkaar. Deze data worden z.s.m. bekend gemaakt, bij voorkeur op een vaste dag en tijdstip.

 

Vertegenwoordigers:

Voor schooljaar 2019-2020 zijn de volgende leerlingen als vertegenwoordiger voor de leerlingenraad gekozen:
Groep 5A: Finn  
Groep 5B: Hidde 
Groep 6A: Selke (secretaris)   
Groep 6B: Luuk  

Groep 7: Elijah    
Groep 8A: Hannah 
Groep 8B: Tess (voorzitter)