Alle informatie op een rij

De basisschool is een belangrijk onderdeel in het leven van u en uw kind. Gedurende een lange periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van een school. Samen met ouders willen wij kinderen de kans bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat u weet waarvoor wij als school staan en wat u van ons kunt verwachten. In onze schoolgids treft u naast feitelijke informatie ook belangrijke achtergrondinformatie aan. Wij hopen dat u zich na het lezen hiervan een goede indruk heeft gekregen van de manier waarop wij vorm geven aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs.

 

 

  

 

Verlof aanvragen?

Wanneer u voor uw kind bijzonder verlof wilt aanvragen, kunt u hiervoor een formulier afhalen bij de directie.  

 

Protocol verdeling leerlingen

Samen met ouders van onze school hebben we een protocol opgesteld waarin staat omschreven op welke wijze op KPO Basisschool Klaverweide leerlingen worden ingedeeld. Het protocol is hier in te zien:

Protocol verdeling leerlingen

 

Jaarverslag 2017-2018

Voor ons jaarverslag 2017-2018 verwijzen wij u graag naar bijgevoegde link.