Toekomstgericht

In 2016 hebben we ons, in het kader van het nieuwe schoolplan 2016-2020, georiënteerd op het onderwijs voor de komende vier jaar en hoe wij dit de komende jaren vorm gaan geven. Wij hebben voor onszelf vier kernkwaliteiten geselecteerd. Deze zijn: Vertrouwd - Samenwerkend - Actief - Ontdekkend. De komende jaren zullen deze kernkwaliteiten onze rode draad zijn.