Actief op zoek

Tot het vierde levensjaar ontdekt ieder kind de wereld op zijn of haar eigen manier. Onder het toeziend oog van de ouders onderzoekt het nieuwe dingen en gaat het actief op zoek naar zaken in de omgeving die hem of haar boeien.

 

Op basisschool Klaverweide maken we graag gebruik van dit onbevangen enthousiasme. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een kind het beste en het meeste leert wanneer het wordt gestimuleerd zelf actief op zoek te gaan naar nieuwe kennis.