Zorg op maat

De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder problemen. Bij sommige kinderen gaat het echter wat langzamer of juist sneller. In beide gevallen spreken we van zorgleerlingen.

 

Actie op maat

Als een leerling buitengewoon snel leert, spreken we over meerbegaafdheid. Deze kinderen bieden wij leerroutes, waarbij ze alleen de basisstof maken en niet de herhalingsstof. Daarnaast krijgen ze verdiepende en verbredende stof aangeboden. Wij willen deze leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen leerjaar begeleiden. Een leerjaar overslaan wordt alleen overwogen wanneer dat ook op sociaal-emotioneel gebied het beste is voor de leerling.

 

Er zijn echter ook kinderen die onvoldoende scoren bij Cito-toetsen en/of regelmatig onvoldoendes halen bij de methodegebonden toetsen. De leerkracht signaleert dit en onderneemt actie.

 

Groepsplannen

Wij werken met groepsplannen. Het grote voordeel is dat in deze plannen alle leerlingen van de groep aandacht krijgen bij de lesplanning. In het groepsplan worden de stappen genoemd die de kinderen in een bepaalde periode gaan doorlopen.

 

Wij streven ernaar de begeleiding van zorgleerlingen zoveel mogelijk in de klas te laten plaatsvinden. Dit zal vaak plaatsvinden aan de instructietafel. Het zelfstandig werken geeft de leerkracht de mogelijkheid leerlingen individueel of in kleine groepjes te helpen. De leerkracht kan de leerling ook huiswerk voor een bepaald vakgebied geven. Ieder schooljaar is verdeeld in drie periodes waarin groepsplannen uitgevoerd worden. Na iedere periode wordt het groepsplan geëvalueerd en bijgesteld. Aan het eind van het schooljaar is er een uitgebreide overdracht naar de leerkracht van het volgend schooljaar.