Onderwijs

Vaardigheden voor de toekomst

Op KPO Basisschool Klaverweide is leren meer dan alleen kennisoverdracht. Op onze school begeleiden we kinderen tijdens hun natuurlijke ontdekkingsreis op weg naar een zelfverzekerede jongvolwassene. Wij streven daarom naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen waarbij zowel aandacht is voor kennis als vaardigheden ('het leren leren'). 

Wij hebben daarom ons onderwijsaanbod verdeeld over vier domeinen: leervaardig, taakvaardig, digivaardig en samenvaardig. 

Leervaardig 

Hieronder vallen onder andere de basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Wij vinden het van belang dat deze vakken op een gestructureerde wijze worden aangeboden, met aandacht voor verschillen tussen kinderen. Concreet betekent dit dat de uitleg (lengte en inhoud) niet voor alle kinderen gelijk is. De instructie wordt aangepast op de behoefte van de individuele leerling.

Tevens werken we op een structurele wijze aan de wereldoriënterende vakken. Ook hechten wij veel waarde aan het ontwikkelingen van de creativiteit. 

Taakvaardig  

Binnen dit domein werken we aan de executieve functies. Executieve functies zorgen ervoor dat kinderen andere vaardigheden kunnen ontwikkelen zoals samenwerken, beslissingen nemen en kritisch denken. Tevens zorgen ze ervoor dat zij zich bewust worden van eigen en andermans gevoelens.Digivaardig Op KPO Basisschool Klaverweide leren wij werken met moderne, digitale (leer)middelen. Hierbij besteden wij veel aandacht aan het ontwikkelen van de digitale vaardigheden en mediawijsheid. Op onze school leren de kinderen omgaan met bijvoorbeeld internet en sociale media.  

Samenvaardig 

Onze school gebruikt de methode Kanjer om leerlingen handvatten te bieden voor sociale situaties. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Kanjertraining. Tevens wordt er in de groepen 5 t/m 8 een periode gewerkt middels 'De Gelukskoffer.' Zij besteden dan extra aandacht aan: geluk, posititief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen en toekomstdromen. Zij zullen aan het einde van deze periode proberen om hun geluk op een speciale wijze door te geven. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Gelukskoffer